Jak leczyć uzależnienie od narkotyków?

Grudzień 19, 2017 by · Leave a Comment 

 Narkomania to problem dotykający coraz większą liczbę ludzi w naszym kraju oraz na całym świecie. To uzależnienie obejmuje wiele substancji psychoaktywnych, a jego prawidłowe leczenie jest często jedynym ratunkiem dla osób dotkniętych tym podstępnym nałogiem. Nieleczona narkomania często prowadzi do śmierci osób nią dotkniętych. Pomoc niesiona w porę jest jedynym rozwiązaniem problemu człowieka wplątanego w […]

Jak leczyć alkoholizm?

Grudzień 15, 2017 by · Leave a Comment 

 Leczenie alkoholizmu jest niezwykle trudne, a jego powodzenie w dużej mierze zależy od postawy samego chorego. Musi on zaakceptować fakt, że jest chory, i że samodzielnie nie jest w stanie wygrać z uzależnieniem. Podstawą leczenia jest współpraca z psychologiem i psychiatrą. Niezwykle duże znaczenie w wychodzeniu z nałogu mają także grupy wsparcia. W skrajnych wypadkach […]

Czy każdy smutek to depresja?

Sierpień 27, 2017 by · Leave a Comment 

Potocznie gdy mamy złe samopoczucie, obniżony nastrój, jesteśmy smutni, mówimy o depresji. Czy wyrażamy się precyzyjnie, kiedy naprawdę mamy prawo podejrzewać u siebie depresję. Przecież napotykamy w życiu problemy, spotyka nas strata strefy komfortu, znajdujemy się w trudnej sytuacji środowiskowej, to naturalne, że nasz nastrój jest obniżony. Wręcz możemy powiedzieć, iż to reakcja fizjologiczna. Przemęczenie, […]